מבצע עד גמר המלאי!
מגני רוח בהשחלה ב250 ש״ח
מגני רוח בהדבקה ב150 ש״ח
בהזמנה טלפונית בלבד!
לבירורים והזמנות התקשרו עכשיו -  050-2006828

תקנון

1.

מבוא

1.1 האתר
משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
1.2 האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב שׂבינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.
1.4 הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים
1.5 גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון
1.6 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
1.7 מובהר כי ייתכנו מקרים חריגים של טעויות ביחס למידע על המוצרים באתר לרבות מחירם. טעויות אלו הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש או טעות הקלדה בולטות בחריגותן, במקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון.
1.8 תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר חלקן או כולן לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

2.

מכירות כללי

2.1 החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל
2.2 רשאים להשתתף ברכישה בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
2.3 חברתנו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת שתחפוץ וכן לשלול זכות רכישה בחנות הוירטואלית על פי שיקול דעתה.

3.

רכישה

3.1 האתר מאפשר ללקוחות רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט או טלפונית דרך מוקד שירות ההזמנות.
3.2 ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
3.3 מחיר המוצר המופיע באתר כולל מע"מ כחוק.
3.4 השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הרוכש תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
3.5 הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
3.6 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4.

הספקה ושילוח

4.1 חברת www.מגני-רוח.co.il תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה בחנות הוירטואלית תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת.
4.2 החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
4.3 החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
4.3.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
4.3.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
4.3.3מסירת פרטי אספקה שגויים ע"י הלקוח
4.3.4כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
4.3.5 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
4.4 זמני אספקת המצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים לא כולל שישי שבת וחגים.

5.

ביטול עיסקה או רכישה

5.1 זכותו של הרוכש עפ"י ס' 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לבטל את עסקת הרכישה ("מכר מרחוק") על ידי הודעה בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.
5.2 לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית בערך המוצר.
5.3 לקוח אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה, יודיע לחברה על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. לקוח אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור, יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% לפי המוצר שנרכש או 100 ש"ח, לפי הנמוך ביניהם.
5.4 בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר (למעט במקרה שהמוצר פגום), על הרוכש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, סגור, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא.
5.5 יש לשים לב כי לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר או הנשרט כתוצאה משימוש לא נכון.
5.6 התקנת הציוד מעידה על ויתור זכות ההחזרה.
5.7 חברתנו לא אחראית בשום אופן ובשום תנאי על ההתקנה של המוצר.
5.8 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

6.

אחריות

6.1האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
6.2האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות הוירטואלית באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
6.3אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה, תחזוקה שגויה, הוספת חלקים שלא סופקו ע"י החברה עם המוצר, אובדן חלקים, תאונה, הזנחה של המוצר.
6.4החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או מהרכבה לא נכונה של המוצר. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.
6.5חברתנו איננה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

7.

אבטחת מידע

7.1 חברתנו עושה כל הניתן על מנת להגן על פרטיות לקוחותיה.
7.2 העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL
7.3 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
7.4 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה אלא אם כן נגרם עקב רשלנות של החברה.
7.5 חברתנו מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע.
7.6 המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).

8.

כללי

8.1 חברתנו שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.
8.2 התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
8.3 החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
8.4 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של חברתנו ו/או מי מטעמה.
8.5 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור בכתב ומראש מחברתינו.
8.6 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך ברחובות סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

9.

שירות לקוחות

9.1 נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירות המשתמשים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדף צור קשר או בטלפון 050-2006828 בימים א-ה בשעות 9.30-17.30


מאחלים לכם קניה נעימה